Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2008

Ἡ Μάχη τῶν Ὀχυρῶν τῆς Γραμμῆς Μεταξᾶ καὶ τὸ βιβλίο Ἱστορίας τῆς κας Ρεπούση

Τί γράφει τὸ βιβλίο γιὰ τὸ Ἔπος τοῦ 1940;
Δυὸ γραμμές... (Καὶ αὐτὲς ὑποβιβάζουσες τὴν δόξα τῆς Ἑλλάδος.)
Καὶ τί γράφει γιὰ τὴν Μάχη τῶν Ὀχυρῶν;
Τίποτε! Οὔτε μισὴ γραμή! Ἀπολύτως!

...Γερμανὸς ἀξιωματικὸς ζητεῖ ἀπὸ Ἑλληνικὸ Ὀχυρὸ τὴν παράδοσι τῶν Ἑλλήνων. (Τὸν διάλογο διασώζει ὁ τότε Ἀνθυπολοχαγὸς καὶ μετέπειτα πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, Κωνσταντῖνος Τρυπάνης.) Ὁ Ἕλλην Λοχίας τοῦ ἀπευθύνει τὸν λόγο:

Ἕλλην Λοχίας: «Ξέρω γιατὶ ἔρχεστε. Ξέρω τὶ θὰ ζητήσετε.»
Γερμανὸς Ἀξιωματικός: «Καὶ ἐγὼ ξέρω τὴν ἀπάντησι ποὺ θὰ δώσετε.»
Ἕλλην Λοχίας: «Πῶς ξέρετε τὶ θὰ σᾶς πῶ;»
Γερμανὸς Ἀξιωματικός: «Ξέρω, διότι ἔχω μελετήσει Ἑλληνικὴ Ἱστορία.»

...Αὐτὰ ποὺ ἀκόμη καὶ ὁ Γερμανὸς ἐχθρός μας ἐν πολέμῳ, ὁ ὁποῖος ἔχει μελετήσει Ἑλληνικὴ Ἱστορία, γνωρίζει, ποιοί κύριοι καὶ κυρίες Ρεπούση, Λιάκος, Φραγκουδάκη, Δραγώνα κ.λπ. καὶ γιατὶ θέλουν νὰ κρύψουν ἀπὸ τὰ παιδιά μας σήμερα; Γραμμή Μεταξᾶ (Ροῦπελ) - Ἀναφορὲς ἀντιπάλων.


Οἱ Γερμανοὶ γιὰ τοὺς Ἕλληνες:

«[Οἱ Ἕλληνες] μᾶς θύμιζαν τὸν πόλεμο τῆς Ἰλιάδος, ὅπως τὸν ἀκούσαμε ἀπὸ τοὺς δασκάλους μας.»

«[...] Μπροστά μου ἔβλεπα ἕναν ἥρωα, ποὺ οὔτε οἱ ἀρχαῖοι Ἑλληνικοὶ μῦθοι δὲν θὰ μποροῦσαν καλύτερα νὰ περιγράψουν.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: