Παρασκευή, 2 Μαΐου 2008

Οι ..... «αγώνες» του Κ.Κ.Ε για την Μακεδονία!!!

"...Στη Βόρεια Ελλάδα ο μακεδόνικος(σλαβομακεδόνικος) λαός τάδοσε όλα για τον αγώνα και πολεμά με μια ολοκλήρωση ηρωισμού και αυτοθυσίας που προκαλούν τον θαυμασμό.Δεν πρέπει να υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι σαν αποτέλεσμα της νίκης του Δ.Σ.Ε και της λαικής επανάστασης ο μακεδόνικος λαός θα βρει την πλήρη εθνική αποκατάστασή του έτσι όπως την θέλει ο ίδιος,προσφέροντας σήμερα το αίμα του για να την αποκτήσει.Οι μακεδόνες κομμουνιστές στέκονται πάντα επικεφαλής στην πάλη του λαού τους.Ταυτόχρονα οι μακεδόνες κομμουνιστές πρέπει να προσέξουν τις διασπαστικές και διαλυτικές ενέργειες που ξενοκίνητα σωβινιστικά και αντιδραστικά στοιχεία αναπτύσσουν,για να διασπάσουν την ενότητα ανάμεσα στο μακεδόνικο(σλαβομακεδόνικο)και τον ελληνικό λαό..."

31 Γενάρη 1949

"Δημοκρατικός Στρατός",τεύχος 2/1949

Δεν υπάρχουν σχόλια: